Technologie

Bewezen technologie

Het principe van de PuriSoil ® technologie is gebaseerd op een milieuvriendelijke aanpak. In het gebied dat moet worden gesaneerd, worden pijpen geplaatst tot onder de vervuilde laag. Door de pijpen wordt lucht in de grond geïnjecteerd. Door de bovenste laag van de bodem wordt een speciaal ontwikkelde bio-actief mengsel (PuriSoil ®) gemengd, waarbij geen afvoer van grond plaatsvindt. De lucht stroomt door de grond en neemt de vervuiling mee naar de oppervlakte. De vervuiling wordt in de bio-actieve zone volledig afgebroken en omgezet tot CO 2  en water.

Minimale overlast, maximaal resultaat

Het in de grond plaatsen van de pijpen veroorzaakt minimale overlast en is in een korte tijd uitgevoerd. Bij het injecteren met behulp van een compressor kunnen hoge luchtdrukken worden toegepast. Hierdoor kunnen grote gebieden snel worden schoongemaakt. Een separate verwijderingsinstallatie voor de verontreinigingen is overbodig omdat het reinigen/omzetten een integraal onderdeel is van het saneringsproces in de bodem. Saneren met PuriSoil ® is milieuvriendelijk, gaat snel en geeft amper overlast voor de omgeving.

Vaste prijs met resultaatgarantie

Voor elke vervuilde locatie kan een opdrachtgever vooraf bepalen of PuriSoil ® prijs-effectiever is dan andere saneringstechnologieën. Daarvoor maakt Terreco op verzoek een saneringsplan en een daarbij behorende prijs. Bijna altijd wordt een sanering aangeboden tegen een vaste prijs. Hierdoor worden budgetoverschrijdingen voorkomen en weet de opdrachtgever direct waar hij financieel aan toe is.


Begeleiding door specialisten

Tijdens de sanering wordt intensief bemonsterd en gemeten. Gespecialiseerde medewerkers begeleiden de sanering van het eerste begin tot de oplevering van de schoon gemaakte grond. Daarbij wordt nauw contact onderhouden met alle betrokkenen.

Voordelen Purisoil ®

  • Lage kosten, ook bij hoge verontreinigingsconcentraties
  • Weinig overlast voor bewoners en bedrijven
  • Toe te passen tot grote diepte
  • Saneren onder bestaande bebouwing is goed mogelijk
  • Vriendelijk voor het milieu door toepassing van natuurlijke biologische processen
  • Geen aparte afgas- en/of grondwaterwaterreiniging nodig
  • Snelle sanering, zelfs in moeilijk doorlatende gronden en op grote locaties
  • Bewezen technologie voor alle soorten grond
  • Veilig omdat er geen giftige stoffen vrij kunnen komen
  • Veilig omdat er in de bodem geen explosies kunnen optreden
  • Grote graafwerkzaamheden zijn niet nodig
  • Integrale sanering van grond en grondwater
  • Geen zetting doordat er geen water onttrokken wordt
  • Vele malen in de praktijk bewezen

Toepassingen Purisoil ®

(vergeleken met andere in-situ saneringstechnologieën)

       Geschikt

+/-     Minder geschikt

-        Niet geschikt