Referenties

Referenties

Hieronder volgt een overzicht van een aantal van de inmiddels meer dan 50 verschillende afgeronde projecten.

Sanering onder een tankput

Omschrijving: Lekkende catchpot bij tankput

Verontreiniging: BTEX/MBTE

Oppervlakte: 1000 m²

Tijd: 1999-2005


Sanering benzeen bij spoorlijn

Omschrijving: Lekkende benzeenleiding bij spoor

Verontreiniging: BTEX

Oppervlakte: 350 m²

Diepte: 8m-mv (op talud 12 m-mv)

Tijd: 1999-2003


Lekkage nabij naftakraker

Omschrijving: Lekkage nabij naftakraker

Verontreiniging: Methanol en MTBE

Oppervlakte: 3100 m²

Tijd: 2002-2007


Sanering Rotterdam

Omschrijving: DSM Special Products Rotterdam

Verontreiniging: Benzeen en tolueen

Oppervlakte: 10.000 m²

Diepte 13m-mv

Tijd: 1999-2001

Sanering ACN/Aceton

Omschrijving: Lekkage bij plant

Verontreiniging: ACN, ACH, aceton

Oppervlakte: 350 m²

Tijd: 2001-2004


Sanering industrieterrein

Omschrijving: Chemisch bedrijf Hoek van Holland

Verontreiniging: BTEX, styreen en minerale olie

Oppervlakte: 900 m²

Diepte 5m-mv

Tijd: 2003-2009


Sanering TP3

Omschrijving: Benzeenlekkage op industrieterrein

Verontreiniging: Benzeen

Oppervlakte: 27.000 m²

Tijd: 2006-2015


Sanering Nafta

Omschrijving: Nafta pijpleiding

Verontreiniging: BTEX en minerale olie

Oppervlakte: 2400 m²

Diepte 10m-mv

Tijd: 2007-2012


Sanering MTBE tankopslagbedrijf

Omschrijving: Tankterminal havengebied Rotterdam

Verontreiniging: MTBE

Oppervlakte: 400 m²

Diepte 12m-mv

Tijd: 2008-2012


Sanering Noord-Frankrijk

Omschrijving: Bedrijfsterrein chemieconcern Noord-Frankrijk

Verontreiniging: BTEX/VOCI

Oppervlakte: 180 m²

Diepte 22 m - mv

Tijd: 2009-2010


Schermsanering MTBE

Omschrijving: Schermsanering

Verontreiniging: MTBE/BTEX

Oppervlakte: 4500 m²

Diepte 12 m - mv

Tijd: 2005-2009


Sanering benzinevervuiling

Omschrijving: Sanering benzinevervuiling

Verontreiniging: Aromaten (BTEX), MTBE en minerale olie

Oppervlakte: 2000 m²

Tijd: 2005-2016


Sanering Drenthe

Omschrijving: Grondwatersaneringsscherm bij chemische fabriek

Verontreiniging: Aromaten (BTEX) en ftalaten

Breedte scherm: 135m

Diepte: 28 m-mv

Tijd: 2015-


Sanering Heptaanvervuiling

Omschrijving: Sanering bodemvervuiling voormalig kunststoffenfabriek

Verontreiniging: Heptaan, tolueen

Oppervlakte: 500 m²

Diepte: 18m-mv

Tijd: 2007-2014


Sanering Wallonië

Omschrijving: Historische bodemvervuiling

Verontreiniging: Brandstof (BTEX en minerale olie)

Oppervlakte: 55000 m²

Diepte: 48 m-mv

Tijd: 2014-2022


Sanering Noordrijn-Westfalen

Omschrijving: Grondwatersaneringsscherm historische bodemvervuiling verffabriek

Verontreiniging: Aromaten (voornamelijk xylenen)

Breedte grondwaterpluim: 15m

Diepte: 13 m-mv

Tijd: 2012-

Sanering onder appartementen

Omschrijving: Sanering onder appartementencomplex

Verontreiniging: Minerale olie en aromatex (BTEX)

Oppervlakte: 450 m²

Diepte: 30m-mv

Tijd: 2007-2014


Sanering onder spoorlijn

Omschrijving: Sanering onder- en naast spoorlijn

Verontreiniging: Aromaten (BTEX) en minerale olie

Oppervlakte: 275 m²

Diepte: 11m-mv

Tijd: 2009-2014


Sanering onder woonhuizen

Omschrijving: Historische bodemvervuiling van voormalig benzinestation

Verontreiniging: Minerale olie en aromaten (BTEX)

Oppervlakte: 2750 m²

Diepte: 10m-mv

Tijd: 2004-2014


Sanering Rotterdam-Botlek

Omschrijving: Historische bodemvervuiling onder tankenpark

Verontreiniging: Aromatenverontreiniging (voornamelijk benzeen)

Oppervlakte: 3700 m²

Diepte: 32m-mv

Tijd: 2011-2017


Sanering verffabriek Polen

Omschrijving: Historische bodemvervuiling onder verffabriek

Verontreiniging: Aromatenverontreiniging (voornamelijk xylenen)

Oppervlakte: 23000 m²

Diepte: 13m-mv

Tijd: 2010-2019


Sanering verffabriek Spanje

Omschrijving: Historische bodemvervuiling onder verffabriek in Barcelona

Verontreiniging: Aromatenverontreiniging (voornamelijk xylenen)

Oppervlakte: 600 m²

Diepte: 10m-mv

Tijd: 2014-2019

Sanering Harsolie naast spoor

Omschrijving: Recente bodemvervuiling naast spoortracé

Verontreiniging: Harsolie

Oppervlakte: 15 m²

Diepte: 7 m-mv

Tijd: 2014-2019


Sanering Xyleen spill (1)

Omschrijving: Recente bodemvervuiling bij opslagtanks op fabrieksterrein in Hoek van Holland

Verontreiniging: Xylenen

Oppervlakte: 45 m²

Diepte: 4m-mv

Tijd: 2017-2020


Sanering Xyleen spill (2)

Omschrijving: Recente bodemvervuiling bij opslagtanks op fabrieksterrein in Hoek van Holland

Verontreiniging: Xylenen (drijflaag)

Oppervlakte: 70 m²

Diepte: 7m-mv

Tijd: 2019-2021


Sanering minerale olie spill

Omschrijving: Recente bodemvervuiling bij opslagtank op fabrieksterrein in Roermond

Verontreiniging: Minerale olie

Oppervlakte: 30 m²

Diepte: 5m-mv

Tijd: 2021-


Schermsanering diverse componenten

Omschrijving: Schermsanering ter voorkoming van verdere verspreiding (geen bronaanpak)

Verontreiniging: diverse componenten (aeroob afbreekbaar dan wel relatief vluchtig)

Schermlengte 700 m

Diepte 18 m - mv

Tijd: 2019-


Sanering bij lampenfabriek Hongarije

Omschrijving: Historische bodemvervuiling onder lampenfabriek in Tamasi

Verontreiniging: verontreiniging met minerale olie

Oppervlakte: 600 m²

Diepte: 12m-mv

Tijd: 2006-2019