Martin Plum 


Martin Plum
Director Technology
Tel: (31) 6 - 51 84 63 74
martin.plum@terreco.com

Voltooide zijn opleiding in de Chemische Technologie aan de HTS in Heerlen.
Begon zijn loopbaan bij DSM in 1974 in de staf van de ammoniakfabrieken. Werkte sinds 1980 bij de milieu-afdeling van DSM-Research. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden waren de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande technologiën op het gebied van afvalwaterzuivering en bodemsanering. Daarnaast was hij ook werkzaam als consultant op het gebied van milieutechnologie. De door hem ontwikkelde technologieën zijn zowel binnen als buiten DSM toegepast. Is sinds de oprichting bij Terreco werkzaam.