Voordelen PuriSoilM.jpg
technologie

 • Lage kosten, ook bij hoge verontreinigingsconcentraties
 • Weinig overlast voor bewoners en bedrijven
 • Toe te passen tot grote diepte
 • Saneren onder bestaande bebouwing is goed mogelijk
 • Vriendelijk voor het milieu door toepassing van natuurlijke biologische processen
 • Geen aparte afgas- en/of grondwaterwaterreiniging nodig
 • Snelle sanering, zelfs in moeilijk doorlatende gronden en op grote locaties
 • Bewezen technologie voor alle soorten grond
 • Veilig omdat er geen giftige stoffen vrij kunnen komen
 • Veilig omdat er in de bodem geen explosies kunnen optreden
 • Grote graafwerkzaamheden zijn niet nodig
 • Integrale sanering van grond en grondwater
 • Geen zetting doordat er geen water onttrokken wordt
 • Vele malen in de praktijk bewezen