Begeleiding door
gespecialiseerde
medewerkers

Tijdens de sanering wordt intensief bemonsterd en gemeten. Gespecialiseerde medewerkers begeleiden de sanering van het eerste begin tot de oplevering van de schoon gemaakte grond. Daarbij wordt nauw contact onderhouden met alle betrokkenen.