Sanering
verffabriek Polen

Omschrijving
Historische bodemvervuiling onder verffabriek
 
Verontreiniging
Aromatenverontreiniging (voornamelijk xylenen)
 
Oppervlak
23.000 m2
 
Diepte
13 m-mv
 
Tijd
2010 -

Terug naar projecten