Sanering
onder woonhuizen

Omschrijving
Historische bodemvervuiling van voormalig benzinestation
 
Verontreiniging
Minerale olie en aromaten (BTEX)
 
Oppervlak
2.750 m2
 
Diepte
10 m-mv
 
Tijd
2004 – 2014

Terug naar projecten