Sanering
Noord-Frankrijk 

Omschrijving
Bedrijfsterrein Chemieconcern Noord-Frankrijk

Verontreiniging
BTEX en VOCI

Oppervlak
180 m2

Diepte
22 m - mv

Tijd
2009 - 2010

Terug naar projecten