Hoog geoutilleerd
laboratorium

Voor het onderzoek naar de biologische activiteiten en reinigingsmogelijkheden beschikt Terreco over een hoogwaardig geoutilleerd laboratorium. Alle gangbare meetinstrumenten zijn aanwezig om de verwijdering uit en de afbraak in de bodem te meten. Door onderzoek is het mogelijk een schatting van de saneringsduur te maken en de juiste maatregelen voor een optimale sanering te nemen.